Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 • Περιοδικό «LIVING» (τ. 38/Ιαν. – Φεβ. 1993, σελ. 66-67):
  «Μέτσοβο – Αρχιτεκτονική και Προβληματισμός». (Δ. Αμπακούμκιν)
 • Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» (εκδ. 30-6-94, σελ. 12):
  «Ανάπλαση περιοχής γύρω από τη Δημοτική Αγορά της πόλης του Πύργου Ηλείας», Διαγωνισμός ΕUROPAN -3 (Δ. Αμπακούμκιν μαζί με Μ. Κατσαρό)
 • Περιοδικό «LIVING» (τ. 54/Σεπτ. 1994, σελ. 66-67): «Ανετη διαβίωση στην πόλη – Πύργος, Ν. Ηλείας» , Διαγωνισμός ΕUROPAN -3. (Δ.Αμπακούμκιν)
 • Διεθνές Περιοδικό Αρχιτεκτονικής «ΤΕΥΧΟΣ» (τ.14-15/Μαι. 1995, σελ. 122-123): «Ανετη διαβίωση στην πόλη- Πύργος, Ν. Ηλείας» , Διαγωνισμός ΕUROPAN -3 (Δ. Αμπακούμκιν μαζί με Μ. Κατσαρό)
 • Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Κατάλογος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών EUROPAN 3 (1993-94): «Ανετη διαβίωση στην πόλη – Πύργος Ν. Ηλείας», Διαγωνισμός ΕUROPAN -3. (Δ. Αμπακούμκιν μαζί με Μ. Κατσαρό)
 • Ν.Α.Ι. (Netherlands Architectural Institute), – Διεθνής Κατάλογος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών EUROPAN – 3(1993-1994): «At Home in the City – Intensification of the Town Center, Pyrgos – Ilias, Hellas», Διαγωνισμός ΕUROPAN -3 (Δ. Αμπακούμκιν μαζί με Μ. Κατσαρό)
 • Περιοδικό «ΚΑΤΟΙΚΙΑ» (τ. 60/1995, σελ. 115-123): «Ανετη διαβίωση στην πόλη- Πύργος, Ν. Ηλείας» , Διαγωνισμός ΕUROPAN -3 (Δ. Αμπακούμκιν μαζί με Μ. Κατσαρό)
 • Περιοδικό «ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» (τ. 4/Σεπτ.-Νοεμ. 1995): «Οι υλοποιήσεις του ΕUROPAN στην Ελλάδα» (Δ. Αμπακούμκιν μαζί με Μ. Κατσαρό)
 • Περιοδικό «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ» (τ. 53 / Σεπτ. 1999, σελ. 110 – 113) «Αισθητική ισορροπία σε λίγα τετραγωνικά» (μαζί με Σ. Μπούτη)
 • Περιοδικό «MULTI SALA INTERNATIONAL« (τ. V – 1 / Ιαν. – Φεβρ. 2001, σελ. 118 – 121) (μαζί με Σ. Μπούτη)
 • Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Τ.88/Ιούνιος 2004, σελ. 84-92).
  «Κατοικία στην Ν. Πεντέλη» (μαζί με Σ. Μπούτη).
 • Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Τ.93/Δεκέμβριος 2004, σελ. 36).
  «4η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων»  κειμ. Χ.Τζαναβάρα (μαζί με Σ. Μπούτη)
 • Περιοδικό «VILLAS 2005» (σελ. 98-106).
  «Βορειοευρωπαική νότα σε φόντο Ελληνικό» (μαζί με Σ. Μπούτη)
 • Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Τ.100/Σεπτέμβριος 2005, σελ. 103-111) «Σύγχρονη εκδοχή μιας πολυκατοικίας». (μαζί με Σ. Μπούτη)
 • Θέματα Χώρου & Τεχνών (Τ.37/2006, σελ.144-147,148-151, 158-159).
 • Θέματα Χώρου & Τεχνών (Τ.39/2008, σελ. 75-76).
  «Η αναγκαιότητα Καταξίωσης της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής έξω από τα όρια του αρχιτεκτονικού κύκλου».
 • Ειδική έκδοση περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
  «Σύγχρονες Πολυκατοικίες», 2008, (σελ.114).
  «Τυπολογική Ανανέωση» κειμ. Ν. Παπαδημητρίου.
 • «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» εκδ. Μάλλιαρης Παιδεία, 2009 επιμ. Ν. Καλογήρου (σελ.40-49).
 • «ATHENS VOICE-HOME MAG» (Τ.14/Φθινόπωρο 2009).
  «Smoking Area» (σελ. 70).
 • Ειδική έκδοση περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Τ.150/Σεπτέμβριος 2010, σελ. 117).
  «Αφιέρωμα 2000-2010: Η Ελληνική Αρχιτεκτονική στην Πρώτη Δεκαετία του 21ου Αιώνα».
 • Συλλεκτική έκδοση περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
  «Σύγχρονες Πολυκατοικίες», 2011, (σελ.14 / comment & σελ.66-73).