ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SAN NICOLAS ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

About This Project

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΆΗ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΘΕΣΗ: ΠΟΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Σ. ΜΠΟΥΤΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δ. ΒΡΕΤΤΟΣ – Σ. ΑΡΜΑΤΑ Ο.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2006-2010