ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΒΟΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

About This Project

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΘΕΣΗ: ΣΥΒΟΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κ.ΦΑΤΟΥΡΟΣ