ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΑΛΗΡΟ

About This Project

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΘΕΣΗ: Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EUROTECH DATA SYSTEMS ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 1995 – 1996