ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ OPENBET ATC

About This Project

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATC
ΘΕΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: AΤC
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2013