ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AGILE ACTORS/EGNITE

About This Project

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΘΕΣΗ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: AGILE ACTORS/EGNITE
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 2016
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Ν.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ