ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14 ΕΠΑΥΛΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ Ν3

About This Project

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14 ΕΠΑΥΛΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΘΕΣΗ: ΓΕΝΙ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΚΚΜ